bylinky pro koně

úvod
*
o bylinkách
*
koňské obtíže a byliny
*
herbář
*
bylinné směsi
*
e-shop
*
spolupracujeme
*
obchodní podmínky
*
kontakty*

Obchodní podmínky a informace


1. Postup nákupu


Nabídka v našem e-shopu je rozdělena na dvě části: prodej konečným spotřebitelům a prodej velkoodběratelům (platí VO ceník a nabídka - zasíláme po domluvě a obdržení kopie ŽL, minimální množství odběru na ŽL je 10kg/1objednávka).Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě, že dojde k výrazné změně kurzu české koruny vůči zahraničním měnám nebo dojde ke změně cen či podmínek u velkoobchodních prodejců a ostatních dodavatelů zboží. Vyberte si zboží podle Vašeho zájmu v online obchodu.
Zboží vložte do košíku.
Po vložení všech položek, o které máte zájem, do košíku, klikněte na tlačítko košíku s počtem položek (vpravo). Zde uvidíte rekapitulaci Vaší objednávky a můžete v objednávání pokračovat anebo změnit počet kusů zboží, přidat či odebrat položky.
Učiněná objednávka je závazná.2. Všeobecné obchodní podmínky

3. Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím, jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy.
Jednotlivá ustanovení všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve smlouvě.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím neobsahuje jinou úpravu.
Odchylná písemná ujednání mají přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek.4. Kupní smlouva


Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu.
K uzavření Kupní smlouvy dochází i převzetím zboží kupujícím a prokazatelným potvrzením dodacího dokladu, faktuře, přepravním listě spediční společnosti.5. Předmět


Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, popisem a cenou.
Veškeré objednávky uskutečněné na http://www.bylinkyprokone.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na http://www.bylinkyprokone.cz , a že s nimi souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží již není k dispozici na skladě či u dodavatele a dále z jiných důvodů (např. pokud jsou objednací údaje neúplné). V těchto případech si prodávající vyhrazuje právo poslat balík bez položek, které skladem nejsou a v dohledné době nebudou. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanovením Občanského zákoníku pro konečného spotřebitele, Obchodním zákoníkem pro registrované dle IČO, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků.
Upozornění: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Objednávku můžete stornovat bezplatně do 48 hod. od objednání.6. Dodání a placení


Dodáním zboží se rozumí zaslání zboží objednaného kupujícím na určenou adresu a jeho převzetí potvrzené na dodacím / přepravním listě / faktuře, který obsahuje specifikaci druhu zboží, převzatého množství, kupní cenu za jednotku, množství a cenu celkem za položku zboží a za celou dodávku.
Zboží standardně zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti GEIS až do 20kg do 8 pracovních dní od potvrzení Vaší objednávky, pokud je zboží na skladě. V opačném případě Vás budeme informovat o stavu Vaší objednávky. Doručení zásilky je následující pracovní den od expedice nebo podle vytíženosti kurýra. Placení probíhá předem formou převodu částky na účet. O ceně přepravy, celkové částce a čísle účtu kam zaslat peníze, budete informováni emailem. Z důvodu špatné zabalitelnosti (nadstandartní objem, těžkost nebo křehost) některých produktů si vyhrazujeme právo rozdělit do více menších zásilek. O tomto však budete předem infomováni a bude s Vámi probrán nejlepší způsob expedice objednávky.

Po předchozí dohodě lze zboží vyzvednout i osobně na adrese Vyšehněvice 26, okres Pardubice nebo V Ráji 1128, Pardubice.7. Reklamační řád


Reklamaci na dodané množství musí kupující uplatnit u prodávajícího nejpozději při předání zboží s výjimkou reklamací množství potravinářského zboží v uzavřených obalech.
Reklamaci kvalitativních vad zboží musí kupující uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby. Při reklamaci je nutné předložit spolu s reklamovaným výrobkem, který je v neporušeném, originálním obal, také nabývací daňový doklad (fakturu), příp. zjednodušený daňový doklad (paragon).
Reklamaci, resp. odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoliv sankce je možno provést do 14 dní od převzetí zásilky buďto emailem, dopisem nebo osobně v provozovně firmy: Vyšehněvice 26, Lázně Bohdaneč 53341, okres Pardubice.8. Záruky na zboží


Kupující je povinen provést při převzetí zboží kontrolu neporušenosti obalu, hlavně u zboží v sáčcích. V případě, že je evidentní poškození, kontaktujte ihned naší firmu. Neprodleně poté zkontrolujte druh a množství zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel. V případě odmítnutí dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká: pokud zákazník nepředloží nabývací daňový doklad, vypršením záruční doby, mechanickým poškozením zboží, neodborným zacházením, při poškození zboží živly. Reklamace vad zjevných, druhu a množství zjištěných kupujícím při kontrole zboží, je kupující povinen oznámit písemně (emailem, dopisem). Reklamace dodavatel přijímá nejpozději do 48 hodin po převzetí zásilky.9. Zrušení objednávky


Objednávky je možno bezplatně a bezdůvodně zrušit do 48 hodin emailem na adrese bylinkyprokone@gmail.com. Stačí uvést VS Vaší objednávky nebo alespoň jméno a příjmení. Pokud při zrušení objednávky uplynuly více než 4 pracovní dny, účtujeme storno poplatek 25 % z celkové ceny objednávky.10. Bezpečnost dat


Všechna osobní data, budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu. Provozovatel e-shopu prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.11. Provozovatel e-shopu


Texty na našich webových stránkách jsou původní. Neneseme odpovědnost za škody způsobené jejich kopírováním a zveřejňováním na cizích webových stránkách.

© BYLINKY PRO KONĚ
MgA. Nina Černíková
Sídlo firmy:
FARMA Černík s.r.o.
Vyšehněvice 26
53341 Lázně Bohdaneč

Sklad, provozovna a možnost osobního předání zboží:
FARMA Černík s.r.o.
Vyšehněvice 26,53341 Lázně Bohdaneč
E-mail:
bylinkyprokone@gmail.com
tel:775802286
IČO: 039 33 881
č.účtu: 2800782302/2010
Nejsme plátci DPH
Texty na našich webových stránkách jsou původní. Neneseme odpovědnost za škody způsobené jejich kopírováním a zveřejňováním na cizích webových stránkách. © BYLINKY PRO KONĚ MgA. Nina Černíková Sídlo firmy: FARMA Černík s.r.o. Vyšehněvice 26 53341 Lázně Bohdaneč Sklad, provozovna a možnost osobního předání zboží: FARMA Černík s.r.o. Vyšehněvice 26,53341 Lázně Bohdaneč E-mail: bylinkyprokone@gmail.com tel:775802286 IČO: 039 33 881 č.účtu: 2800782302/2010 Nejsme plátci DPH

levandule